Företagslån – Allt du behöver veta

Att vara företagare i dagens samhälle innebär att man får möta olika sorters prövningar. Vissa av dessa utmaningar kan ganska smidigt avhjälpas med ett företagslån. I texten här nedan kommer du att kunna läsa om allt du behöver veta om denna typ av lån, så du/ni kan känna er trygga med vad ett företagslån kan innebära för er del.

Vad företagslån kan användas till

Viljan eller behovet av att ansöka om ett företagslån kan uppkomma av flera olika anledningar, och även företag som i övrigt liknar varandra kan ha olika förutsättningar. Företag inom de flesta branscher möter dessutom olika sorters utmaningar.

Ett företagslån kan vara det som ert företag är i behov av. Detta oavsett om det handlar om en investering med ett mer långsiktigt perspektiv eller om det istället rör sig om ett mer akut behov av ökad likviditet i företaget.

De flesta kreditinstitut eller banker sätter oftast inga formella begränsningar om vad det beviljade lånet kan användas till. Anledningen till detta är att de ofta har förståelse för ditt företags specifika behov och förutsättningar.

Det finns dock vissa orsaker som är mer förekommande än andra när det kommer till företagslån:

  • Marknadssatsning
  • Expansion av verksamheten, till exempel behov av ytterligare arbetskraft
  • En större investering i till exempel produktionsutrustning eller nya kontorsmöbler
  • Köp av ett befintligt företag
  • Ökning av likviditeten
  • Få affärsidén att bli verklighet (finansiering av ett nystartat företag)
  • Finansiering av en renovering eller om/tillbyggnad
  • Hantera oförutsedda utgifter

Vilken lånesumma kan beviljas?

Det finns banker och kreditinstitut som kan bevilja en summa mellan 10 000 kronor och upp till 5 000 000 kronor. Exakt vilken lånesumma som just ert företag kan beviljas är däremot svårt att svara på utifrån att detta beror på så många olika faktorer. Även återbetalningstiden skiljer sig åt. Mest förekommande är nog att lånet ska vara till fullo återbetalt på 2-3 år.

Hur mycket kostar ett företagslån?

Även denna fråga är nästan omöjlig att besvara. Ditt/ert företags månadskostnad (oftast sker återbetalning på företagslån varje månad) baseras på lånesumman, återbetalningstiden samt kreditvärdigheten. Räntan fastställs också nästan alltid individuellt baserat på dessa individuella faktorer tillsammans med den kreditupplysning som görs.

Om du är osäker och vill veta vilken månadskostnad just ert företag kan erbjudas, kontakta långivaren eller gör en ansökan direkt. Oftast är inte en låneansökan bindande förrän du har undertecknat låneavtalet, men du får däremot en god uppskattning av vilken månadskostnad du/ni kommer att ha. Var dock noga med att se till att ni inte förbinder er till något genom att ansöka!

Vilka företag kan beviljas företagslån?

Företagslån - När bolaget behöver växaDe företag som kan beviljas ett företagslån verkar inom de flesta branscher. Vissa kreditinstitut har fokuserat sig mer på mindre företag, andra på större företag och en del på nystartade företag. En uppstartsfas är ofta en kritisk period för ett företag, vilket kan göra att vissa banker drar öronen åt sig när företaget ansöker om ett banklån. Då kan det kännas tryggt att veta att vissa aktörer kan hjälpa till med likviditeten under denna kritiska period. Ibland har de även specifika sorters lån beroende på verksamhet och hur länge du/ni haft företaget.

Företag som beviljas företagslån kan vara utformade i olika företagsformer. Ofta är den enskilt mest betydelsefulla faktorn att det rör sig om ett svenskregistrerat företag. Ibland finns det även krav på att företaget ska ha sätet i Sverige samt ha en svensk styrelse. Därmed spelar det ingen större roll om det är aktiebolag (AB), handelsbolag (HB), kommanditbolag (KB) eller en enskild firma (EF) som ansöker om lån. Kraven för att få låna kan dock skilja sig åt beroende på bolagsform. Man kan däremot inte ansöka om ett
företagslån om man har en ekonomisk förening, ideell förening eller en samfällighetsförening – då får man ansöka om ett annat sorts lån.

Krav för att beviljas företagslån

Som alltid när det kommer till lån i alla dess former, finns det uppställda krav på låntagaren för att ansökan om ett lån ska kunna beviljas. De flesta kreditinstitut och banker gör en finansiell bedömning bland annat av företagets möjligheter att återbetala lånet. För en del är det dock företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen som är viktigast. Man tittar då mindre på den formella säkerheten. Även ledningens kompetens är en faktor som brukar belysas och värderas av banken eller kreditinstitutet.

Säkerhet och borgen

Det krävs dock oftast någon form av säkerhet, i synnerhet om långivaren anser att det finns en högre risk förknippat med lånet. Ibland sker säkerheten i form av borgen, eller i kombination med en sådan. Ibland behöver till exempel en av ägarna i ett aktiebolag gå i borgen för lånet, en så kallad ägarborgen.

Avser lånet exempelvis inköp av fastighet eller en maskinpark, fungerar dessa som säkerhet. Är det ett mindre lån är det vanligast att en personlig borgen är tillräcklig som säkerhet, och vid större belopp ställs oftast högre krav, till exempel två borgensmän.

Ibland finns det även krav på företaget när det gäller omsättningen, att den ska ha nått upp till en viss summa, och även att företaget ska till exempel ha gjort minst ett bokslut.

Att ansöka om företagslån trots betalningsanmärkning

Att ha betalningsanmärkningar är till viss del en förhindrande faktor för att kunna beviljas ett företagslån – det behöver dock inte automatiskt innebära ett avslag på låneansökan. Däremot kan ibland kraven då vara högre ställda eftersom det innebär en större risk för långivaren att låna ut pengar.

Viktigt att notera

Det är viktigt att noggrant läsa igenom låne- och avtalsvillkoren för att slippa känna sig lurad endast för att man inte läst igenom det tillräckligt väl. Det kan avse allt från ränta och månadskostnad till kravspecifikation på företaget, ansökningsprocessen och utbetalning. Har man frågor är det lika bra att vända sig till banken eller kreditinstitutet direkt för att få bäst svar.

De flesta, om inte alla, banker och kreditinstitut väljer att ta en kreditupplysning. Om de använder sig av UC för detta och det görs många olika förfrågningar, kan det leda till en svag eller till och med dålig kreditvärdighet. En del använder sig istället av andra aktörer som Creditsafe eller Bisnode vid en kreditupplysning. Här bör du vara uppmärksam och göra av avvägning av vad du och ditt företag anser är bäst.